Our dogs from past years, who created the foundation of the Kennel "Iz Razdolia".

We allways remember you.

IMG 9529

Barinya iz Razdolia

  zagar
Zagar iz Razdolia
  zagar
Erofey iz Razdolia

 

shorokh

             Shorokh iz Razdolia

 

viking

Metelitsa Volshebny Viking

 

© Borzoi Kennel „Iz Razdolia“ | 2016-2017