55Borzois kennel Iz Razdolia at the Ryazan and Oryol regions,at the steppe of Volgograd and Krasnodar Krai. Hunting tests, competitions and just hunting.

Yasnij Sokol iz Razdolia & Golos Vetra iz Razdolia & Charodeyka Moey Dushi iz Razdolia & Sharada iz Razdolia & Vorozeya iz Razdolia & Vasilisa iz Razdolia - the team Iz Razdolia kennel

 

 

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62

© Borzoi Kennel „Iz Razdolia“ | 2016-2017