monarh

colt.svgCherny Monarch iz Razdolia 

INT CH,RUS CH, BLR CH, UKR CH,
FT HARE 

       

 24.01.2003 

    LITTER PEDIGREE  

 

filly.svgKnjazna
dobrynja

colt.svgDobrynya iz Razdolia


 

colt.svgDemon iz Razdolia

colt.svgDunai iz Razdolia

colt.svgDar iz Razdolia

colt.svgDerzai iz Razdolia


divniy

colt.svgDivnyi iz Razdolia

daryal

colt.svgDarial iz Razdolia

 delta

filly.svgDelta iz Razdolia

 diva

filly.svgDiva iz Razdolia

 

 

 

 
     
© Borzoi Kennel „Iz Razdolia“ | 2016-2017