yachont

colt.svgJakhont iz Razdolia

 

       

 01.04.2011 

      LITTER PEDIGREE    

 baryna

filly.svgBaryna iz Razdolia

INT CH,  JRUS CH RUS CH BLR CH
UKR CH RKF CH Grand UKR CH
Pride of Russia 2009 RUSW 2010
unikum

colt.svgUnikum iz Razdolia


 uspech

colt.svgUspekh iz Razdolia


uzor

colt.svg Uzor  iz Razdolia

utesh3

colt.svg  Utrenniy Tuman iz  Razdolia

 udalec

colt.svg Udalec iz Razdolia

 utesh24

colt.svg Uteshay iz Razdolia

J BGR CH, CH BGR

uliana 

filly.svgUljana iz Razdolia 

 rosa2

filly.svg Utrenniya Rosa iz Razdolia

  utecha

filly.svgUtekha iz Razdolia 

 

 uslada 

filly.svgUslada iz Razdolia

 
© Borzoi Kennel „Iz Razdolia“ | 2016-2017