master102

colt.svgMaster Moskovskij iz Razdolia
     INT CH, RUS CH, BLR CH
GRAND GEO & GEO CH
FT FOX

 

       

 25.04.2016

      LITTER PEDIGREE    

 step8

filly.svgStep iz Razdolia

RUS CH
FT HAREtopaz 

colt.svgTopaz iz Razdolia 

tizian 

colt.svgTitian iz Razdolia 

tornado 

colt.svg Tornado iz Razdolia

tim 

colt.svgTamerlan iz Razdolia

 tishina

filly.svgTishina iz Razdolia

 tiara

filly.svgTiara iz Razdolia

tavolga 

filly.svgTavolga iz Razdolia

 taisia

filly.svgTaisia iz  Razdolia

 
© Borzoi Kennel „Iz Razdolia“ | 2016-2017